مدیریت مالکیت فکری در پروژه «Horizon 2020»

در این وبینار، مروری بر جنبه‌های اصلی مالکیت فکری در پروژه «H2020» و به‌طور خاص، پروژه «MSCA» صورت می‌گیرد. مخاطبین با حضور در این دوره، موضوعات و مسائل مالکیت فکری مرتبط با «PSCA»، ویژگی‌های توافقنامه اعطای گرنت در «MSCA» و برخی داستان‌های موفقیت قبلی را خواهند آموخت. آشنایی کلی با حقوق مالکیت فکری از پیش‌نیازهای حضور در این دوره می‌باشد.

نوع رویداد

وبینار

هزینه ثبت نام

رایگان

حوزه‌های رویداد

تجاری‌سازی

مرکز / مراکز برگزارکننده

European IP Helpdesk

برنامه زمانی

۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۳:۰۰ ۱۴:۳۰