دوره تابستانه «PATENTSCOPE»: بخش اول
وبینار

دوره تابستانه «PATENTSCOPE»: بخش اول

در این وبینار، مروری بر پایگاه داده «PATENTSCOPE» صورت گرفته و روش‌ها و تکنیک‌های اولیه جستجو در پایگاه داده برای کاربرانی که آشنایی چندانی با آن ندارند، ارائه می‌گردد.

تاریخ برگزاری

۱۸ مرداد ۱۴۰۰

محل برگزاری

سوئیس سوئیس

حوزه‌های رویداد

جستجوی پتنت
دوره تابستانه «PATENTSCOPE»: بخش سوم
وبینار

دوره تابستانه «PATENTSCOPE»: بخش سوم

در این وبینار، مروری بر پایگاه داده «PATENTSCOPE» صورت گرفته و روش‌ها و تکنیک‌های اولیه جستجو در پایگاه داده برای کاربرانی که آشنایی چندانی با این پایگاه داده ندارند، از سوی وایپو ارائه می‌گردد.

تاریخ برگزاری

۲۰ مرداد ۱۴۰۰

محل برگزاری

سوئیس سوئیس

حوزه‌های رویداد

جستجوی پتنت
دوره تابستانه «PATENTSCOPE»: بخش دوم
وبینار

دوره تابستانه «PATENTSCOPE»: بخش دوم

در این وبینار، مروری بر پایگاه داده «PATENTSCOPE» صورت گرفته و روش‌ها و تکنیک‌های اولیه جستجو در پایگاه داده برای کاربرانی که آشنایی چندانی با این پایگاه داده ندارند، از سوی وایپو ارائه می‌گردد.

تاریخ برگزاری

۲۵ مرداد ۱۴۰۰

محل برگزاری

سوئیس سوئیس

حوزه‌های رویداد

جستجوی پتنت
سیستم‌های طبقه‌بندی «CPC» و «IPC» در پایگاه داده «PATENTSCOPE»
وبینار

سیستم‌های طبقه‌بندی «CPC» و «IPC» در پایگاه داده «PATENTSCOPE»

در این وبینار، معرفی سیستم‌های طبقه‌بندی پتنت (CPC و IPC) در پایگاه داده «PATENTSCOPE» صورت می‌گیرد.

تاریخ برگزاری

۲۶ مرداد ۱۴۰۰

محل برگزاری

سوئیس سوئیس

حوزه‌های رویداد

جستجوی پتنت
سیستم‌های طبقه‌بندی «CPC» و «IPC» در پایگاه داده «PATENTSCOPE»
وبینار

سیستم‌های طبقه‌بندی «CPC» و «IPC» در پایگاه داده «PATENTSCOPE»

در این وبینار، سیستم‌های طبقه‌بندی پتنت (CPC و IPC) در پایگاه داده «PATENTSCOPE» معرفی می‌گردد.

تاریخ برگزاری

۲۸ مرداد ۱۴۰۰

محل برگزاری

سوئیس سوئیس

حوزه‌های رویداد

جستجوی پتنت
چرا به نشان‌های تجاری نیاز است و چگونه می‌توان آن‌ها را جستجو کرد؟
وبینار

چرا به نشان‌های تجاری نیاز است و چگونه می‌توان آن‌ها را جستجو کرد؟

در این وبینار، اصول اولیه ثبت و حفاظت از علائم و نشان‌های تجاری و نیز نحوه استفاده از پایگاه‌های داده آنلاین برای جستجوی آن‌ها ارائه خواهد شد.

تاریخ برگزاری

۲۹ مرداد ۱۴۰۰

محل برگزاری

انگلستان انگلستان

حوزه‌های رویداد

علائم تجاری
مروری بر کپی‌رایت و نقش آن در فضای کسب‌وکار
وبینار

مروری بر کپی‌رایت و نقش آن در فضای کسب‌وکار

در این وبینار، مفاهیم اولیه کپی‌رایت نظیر مدت حفاظت از آثار و شرایط بهره‌مندی از آن، با تمرکز بر به‌کارگیری کپی‌رایت در فضای کسب‌وکار ارائه خواهد شد.

تاریخ برگزاری

۰۱ شهریور ۱۴۰۰

محل برگزاری

انگلستان انگلستان

حوزه‌های رویداد

کپی‌رایت
دوره تابستانه «PATENTSCOPE»: بخش چهارم
وبینار

دوره تابستانه «PATENTSCOPE»: بخش چهارم

در این وبینار، مروری بر پایگاه داده «PATENTSCOPE» صورت گرفته و روش‌ها و تکنیک‌های اولیه جستجو در پایگاه داده برای کاربرانی که آشنایی چندانی با این پایگاه داده ندارند، از سوی وایپو ارائه می‌گردد.

تاریخ برگزاری

۰۲ شهریور ۱۴۰۰

محل برگزاری

سوئیس سوئیس

حوزه‌های رویداد

جستجوی پتنت
مروری بر جستجوی طراحی‌های صنعتی
وبینار

مروری بر جستجوی طراحی‌های صنعتی

در این وبینار، اصول اولیه ثبت و حفاظت از طراحی‌ها و نیز نحوه استفاده از پایگاه‌های داده آنلاین برای جستجوی آن‌ها ارائه خواهد شد.

تاریخ برگزاری

۰۲ شهریور ۱۴۰۰

محل برگزاری

انگلستان انگلستان

حوزه‌های رویداد

طراحی صنعتی
دوره تابستانه «PATENTSCOPE»: بخش سوم
وبینار

دوره تابستانه «PATENTSCOPE»: بخش سوم

در این وبینار، مروری بر پایگاه داده «PATENTSCOPE» صورت گرفته و روش‌ها و تکنیک‌های اولیه جستجو در پایگاه داده برای کاربرانی که آشنایی چندانی با این پایگاه داده ندارند، از سوی وایپو ارائه می‌گردد.

تاریخ برگزاری

۰۸ شهریور ۱۴۰۰

محل برگزاری

سوئیس سوئیس

حوزه‌های رویداد

جستجوی پتنت