سیستم‌های طبقه‌بندی «CPC» و «IPC» در «PATENTSCOPE»
وبینار

سیستم‌های طبقه‌بندی «CPC» و «IPC» در «PATENTSCOPE»

در این وبینار، مروری اجمالی بر سیستم‌های طبقه‌بندی پتنت و چگونگی استفاده از آن‌ها در پایگاه «PATENTSCOPE» صورت می‌گیرد.

تاریخ برگزاری

۱۷ تیر ۱۳۹۹

حوزه‌های رویداد

جستجوی پتنت
سیستم‌های طبقه‌بندی «CPC» و «IPC» در «PATENTSCOPE»
وبینار

سیستم‌های طبقه‌بندی «CPC» و «IPC» در «PATENTSCOPE»

در این وبینار، مروری اجمالی بر سیستم‌های طبقه‌بندی پتنت و چگونگی استفاده از آن‌ها در پایگاه «PATENTSCOPE» صورت می‌گیرد.

تاریخ برگزاری

۱۹ تیر ۱۳۹۹

حوزه‌های رویداد

جستجوی پتنت
مروری بر جستجوی طراحی‌های صنعتی
وبینار

مروری بر جستجوی طراحی‌های صنعتی

در این وبینار، اصول اولیه ثبت و حفاظت از طراحی‌ها و نیز، نحوه استفاده از پایگاه‌های داده آنلاین برای جستجوی آن‌ها ارائه خواهد شد.

تاریخ برگزاری

۲۳ تیر ۱۳۹۹

حوزه‌های رویداد

جستجوی طراحی‎های صنعتی
مقدمه‌ای بر مالکیت فکری
وبینار

مقدمه‌ای بر مالکیت فکری

در این وبینار، اصول اولیه محافظت از دارایی‌های فکری از طریق سیستم مالکیت فکری با تمرکز بر چهار حوزه پتنت، علائم تجاری، طراحی‌های صنعتی و کپی‌رایت توضیح داده می‌شود.

تاریخ برگزاری

۲۵ تیر ۱۳۹۹

حوزه‌های رویداد

مالکیت فکری
چرا به نشان‌های تجاری نیاز است و چگونه می‌توان آن‌ها را جستجو کرد؟
وبینار

چرا به نشان‌های تجاری نیاز است و چگونه می‌توان آن‌ها را جستجو کرد؟

در این وبینار، اصول اولیه ثبت و حفاظت از علائم و نشان‌های تجاری و نیز، نحوه استفاده از پایگاه‌های داده آنلاین برای جستجوی آن‌ها ارائه خواهد شد.

تاریخ برگزاری

۲۷ تیر ۱۳۹۹

حوزه‌های رویداد

جستجوی علائم تجاری
مقدمه‌ای بر مالکیت فکری
وبینار

مقدمه‌ای بر مالکیت فکری

در این وبینار، اصول اولیه محافظت از دارایی‌های فکری از طریق سیستم مالکیت فکری با تمرکز بر چهار حوزه پتنت، علائم تجاری، طراحی‌های صنعتی و کپی‌رایت توضیح داده می‌شود.

تاریخ برگزاری

۰۶ مرداد ۱۳۹۹

حوزه‌های رویداد

مالکیت فکری
مقدمه‌ای بر جستجوی پتنت
وبینار

مقدمه‌ای بر جستجوی پتنت

در این وبینار، اصول اولیه حفاظت از اختراعات از طریق ثبت پتنت و نحوه استفاده از پایگاه‌های داده جهت جستجوی پتنت تشریح خواهد شد.

تاریخ برگزاری

۰۷ مرداد ۱۳۹۹

حوزه‌های رویداد

جستجوی پتنت
مروری بر رویه‌های ارزیابی درخواست‌های ثبت نشان تجاری و دلایل رد آن‌ها در دفتر مالکیت فکری کره جنوبی
وبینار

مروری بر رویه‌های ارزیابی درخواست‌های ثبت نشان تجاری و دلایل رد آن‌ها در دفتر مالکیت فکری کره جنوبی

در این وبینار، مروری اجمالی بر رویه‌های ارزیابی درخواست‌های ثبت نشان تجاری در دفتر مالکیت فکری کره جنوبی و رایج‌ترین دلایل رد درخواست‌ها صورت می‌گیرد.

تاریخ برگزاری

۰۸ مرداد ۱۳۹۹

حوزه‌های رویداد

علائم تجاری
مقدمه‌ای بر مالکیت فکری
وبینار

مقدمه‌ای بر مالکیت فکری

این وبینار به معرفی مفاهیم و تعاریف مالکیت فکری و حقوق مالکیت فکری می‌پردازد. علاوه بر این، مروری اجمالی بر شیوه‌ها و فرآیندهای مرتبط با مدیریت «IP» صورت می‌گیرد.

تاریخ برگزاری

۱۹ شهریور ۱۳۹۹

حوزه‌های رویداد

مالکیت فکری
دسترسی به تصمیمات و آرای دادگاه‌های ثبت اختراع در اروپا از طریق «ECLI»
وبینار

دسترسی به تصمیمات و آرای دادگاه‌های ثبت اختراع در اروپا از طریق «ECLI»

در این وبینار، با شناسه حقوقی اروپا (ECLI) و نحوه دسترسی به تصمیمات دادگاه‌های ثبت اختراع در اروپا از طریق موتور جستجوی «ECLI» آشنا خواهیم شد.

تاریخ برگزاری

۲۶ شهریور ۱۳۹۹

حوزه‌های رویداد

دعاوی قضایی