نوآوری در «Horizon 2020»: راهنمایی برای پیشنهاددهندگان
وبینار

نوآوری در «Horizon 2020»: راهنمایی برای پیشنهاددهندگان

در این وبینار، رویکردهای مختلف برای مدیریت صحیح، منظم و حرفه‌ای دارایی‌های فکری در پروژه‌های «Horizon 2020» مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد.

تاریخ برگزاری

۰۵ آذر ۱۳۹۹

حوزه‌های رویداد

مالکیت فکری
اطلاعات پتنت در منطقه «ASEAN»؛ سیستم‌های پتنت، جستجو و مستندسازی؛ بخش دوم: تایلند و اندونزی
وبینار

اطلاعات پتنت در منطقه «ASEAN»؛ سیستم‌های پتنت، جستجو و مستندسازی؛ بخش دوم: تایلند و اندونزی

این وبینار، به بررسی جنبه‌های مختلف سیستم پتنت (منابع مرتبط با جستجوی دانش پیشین و رصد وضعیت پرونده‌های ثبت اختراع) در منطقه «ASEAN» به‌ویژه تایلند و اندونزی می‌پردازد.

تاریخ برگزاری

۱۱ آذر ۱۳۹۹

حوزه‌های رویداد

ثبت اختراع
جستجوی آزادی عمل در «Horizon 2020»
وبینار

جستجوی آزادی عمل در «Horizon 2020»

این وبینار، به معرفی جستجوی آزادی عمل و نقش آن در موفقیت شرکت‌های کوچک و متوسط می‌پردازد.

تاریخ برگزاری

۱۲ آذر ۱۳۹۹

حوزه‌های رویداد

جستجوی پتنت
مالکیت فکری در فناوری‌های زیستی
وبینار

مالکیت فکری در فناوری‌های زیستی

در این وبینار، مروری اجمالی بر «بیوتکنولوژی» و نقش کلیدی حفاظت از حقوق مالکیت فکری در این حوزه از فناوری، صورت خواهد گرفت.

تاریخ برگزاری

۱۳ آذر ۱۳۹۹

حوزه‌های رویداد

مالکیت فکری
اطلاعات پتنت در منطقه «ASEAN»؛ سیستم‌های پتنت، جستجو و مستندسازی؛ بخش سوم: ویتنام، فیلیپین و میانمار
وبینار

اطلاعات پتنت در منطقه «ASEAN»؛ سیستم‌های پتنت، جستجو و مستندسازی؛ بخش سوم: ویتنام، فیلیپین و میانمار

این وبینار، به بررسی جنبه‌های مختلف سیستم پتنت (منابع مرتبط با جستجوی دانش پیشین و رصد وضعیت پرونده‌های ثبت اختراع) در منطقه «ASEAN» به‌ویژه فیلیپین، ویتنام و میانمار می‌پردازد.

تاریخ برگزاری

۱۹ آذر ۱۳۹۹

حوزه‌های رویداد

ثبت اختراع
بیشینه‌سازی اثرات «Horizon 2020»
وبینار

بیشینه‌سازی اثرات «Horizon 2020»

در این وبینار، نمایی کلی پیرامون ایجاد و توسعه حقوق مالکیت فکری در طول اجرای یک پروژه «Horizon 2020» و پس از پایان آن ارائه می‌شود.

تاریخ برگزاری

۱۹ آذر ۱۳۹۹

حوزه‌های رویداد

مالکیت فکری