اختراع

کلمات مشابه فارسی :

اختراع

کلمات مشابه انگلیسی :

Invention

توضیحات:

راهکاری نو و جدید برای یک مشکل فنی

 

تعریف WIPO:

اختراع، یک راه‌حل جدید برای یک مشکل فنی است. به منظور دستیابی به حقوق پتنت، اختراع باید جدید بوده و شامل گام ابتکاری و کاربرد صنعتی باشد، به‌طوری که توسط یک متخصص در زمینه مرتبط با اختراع، قابل‌تشخیص و داوری باشد.

 

تعریف USPTO:

اختراع، به هرگونه هنر یا فرآیند (راه انجام دادن یا ساختن چیزها)، ماشین، ساخت، طراحی، ترکیبی از مواد، هرگونه پیشرفت جدید و مفید و یا انواع گیاهان اشاره داشته که قابلیت پتنت شدن ذیل قوانین ثبت اختراع ایالات‌متحده آمریکا را داشته باشد.

 

تعریف EPO:

اختراع، محصول، فرآیند یا دستگاه جدید و یا هر استفاده جدید از آن‌ها را می‌تواند شامل گردد. برای قابل پتنت شدن یک اختراع، باید «جدید بودن»، «گام ابتکاری» و «کاربرد صنعتی» احراز شود.

 

تعریف اداره ثبت اختراع ایران:

اختراع، نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار، فرآیند یا فرآورده‌ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آن‌ها را حل می‌نماید.