موضوع مناسب و قابل ثبت

کلمات مشابه فارسی :

موضوع مناسب و قابل ثبت الزام موضوع مناسب و قابل ثبت الزام موضوع مناسب الزام موضوع قابل ثبت

کلمات مشابه انگلیسی :

Subject Matter Subject Matter Eligibility Patentable Subject Matter

اولین شرط یک اختراع برای واجد شرایط پتنت بودن، داشتن موضوع مناسب است. بر اساس این الزام که اصطلاحاً «Subject Matter Eligibility» یا «Patentable Subject Matter» نامیده می‌شود، هر موضوعی قابلیت پتنت شدن را دارا نبوده و برخی موضوعات بسته به قوانین هر کشور، با محدودیت‌هایی همراه می‌باشند.

برای مثال، تولیدات و مفاهیم انتزاعی، مانند نظریه‌های علمی، فرمول‌های ریاضی و نیز آثار هنری، نظیر کتاب‌ها و مجسمه‌ها، قابلیت ثبت در سیستم پتنت را ندارند. در قانون جمهوری اسلامی ایران نیز، به صراحت موضوعات غیر قابل ثبت معرفی شده‌اند که از مهم‌ترین آن‌ها، می‌توان به اختراعاتی که بهره‌برداری از آن‌ها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد، اشاره نمود.