کنوانسیون پاریس

کلمات مشابه فارسی :

کنوانسیون پاریس کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی

کلمات مشابه انگلیسی :

Paris Convention Paris Convention for the Protection of Industrial Property

کنوانسیون پاریس یا به عبارت دقیق‌تر، کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی (Paris Convention for the Protection of Industrial Property)، در تاریخ ۲۱ مارس سال ۱۸۸۳ میلادی، در شهر پاریس به امضاء رسیده است. این معاهده که از کلیدی‌ترین توافقنامه‌های بین‌المللی در حوزه مالکیت فکری به شمار می‌رود، ناظر بر «مالکیت صنعتی» در مفهوم گسترده آن است و گستره وسیعی از موضوعات، شامل پتنت، علائم و نشان‌های تجاری، طراحی‌های صنعتی، یوتیلیتی مدل‌ها، اسامی تجاری، نشان‌های جغرافیایی (نشانه‌ها و اسامی مبدأ) و جلوگیری از رقابت غیرمنصفانه را در بر می‌گیرد.