موافقت‌نامه لاهه

کلمات مشابه فارسی :

موافقت‌نامه لاهه توافقنامه لاهه

کلمات مشابه انگلیسی :

Hague Agreement

یکی از انواع دارایی‌های فکری که در قالب سیستم‌های مختلف مالکیت فکری تحت حفاظت قرار می‌گیرد، طراحی‌های صنعتی است. اگر فرد یا شرکتی تقاضای ثبت درخواست خود را در طیف وسیعی از مکان‌های جغرافیایی داشته باشد، اقدام مستقیم برای تک‌تک آن‌ها، کاری دشوار و مستلزم وقت و هزینه فراوان است. توافقنامه لاهه، با هدف افزایش هماهنگی‌ها و تسهیل در ثبت بین‌المللی طراحی‌های صنعتی پدید آمده و امکان حفاظت همزمان از آن‌ها، در چندین منطقه جغرافیایی را فراهم می‌آورد.