موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری

کلمات مشابه فارسی :

تریپس موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری

کلمات مشابه انگلیسی :

TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights

حفاظت از حقوق مالکیت فکری در سطح بین‌المللی، به معنای تلاش کشورها برای ایجاد نوعی هماهنگی در قوانین و مقررات مالکیت فکری است که مذاکرات چندجانبه برای امضای کنوانسیون‌های پاریس و برن، اولین تلاش‌ها در این زمینه و توافقنامه تریپس، نقطه اوج این تلاش‌ها است. موافقت‌نامه تریپس، یکی از سه رکن کلیدی موافقت‌نامه‌های سازمان تجارت جهانی (شامل موافقت‌نامه‌های مربوط به تجارت کالا، خدمات و مالکیت فکری) و جامع‌ترین سند بین‌المللی در مورد حقوق مالکیت فکری است که شامل حوزه‌های کپی‌رایت و حقوق جانبی، علائم تجاری، نشانه‌های جغرافیایی، طراحی‌های صنعتی، پتنت‌ها، طرح‌های ساخت مدارهای یکپارچه، اسرار تجاری و کنترل رویه‌های ضدرقابتی در مجوزهای بهره‌برداری از حقوق می‌باشد.