نشانه‌های منبع

کلمات مشابه فارسی :

نشانه‌های منبع نشان‌های منبع

کلمات مشابه انگلیسی :

Indications of Source

نشانه منبع، یکی از انواع نشانه‌های جغرافیایی است و به عبارت یا علامتی اشاره دارد که برای نشان دادن مکان خاص، منطقه یا کشور تولیدکننده یک محصول یا خدمت مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای مثال، عبارت «Made in Iran»، یک نشانه منبع است که به ساخت محصول در کشور ایران اشاره دارد.