نوآوری

کلمات مشابه فارسی :

نوآوری

کلمات مشابه انگلیسی :

Innovation

نوآوری، ریشه در واژه لاتین «Innovare» داشته و به صورت کلی، به معنای «ایجاد یک چیز جدید» است. ماهیت نوآوری، ایجاد تغییر در محصولات یا خدمات و یا روش خلق و عرضه آن‌ها، با هدف پاسخگویی به بازارهای جدید و نیازهای متغیر مشتریان است. انجام صحیح این تغییرات و موفقیت در آن، منوط به مشاهده پیوندها، کشف فرصت‌ها و استفاده مناسب از آن‌ها است. نوآوری می‌تواند در محصول (ارائه یک محصول یا خدمت جدید از سوی یک کسب‌وکار، در فرآیند (اصلاح و بهبود روش‌های تولید و عرضه یک محصول یا خدمت)، در موقعیت (تغییر در زمینه‌ای که کالا یا خدمت در آن عرضه می‌شود) و در پارادایم (تغییر مدل ذهنی و منطق رفتارهای سازمانی) رخ دهد.