نوآفرین

کلمات مشابه فارسی :

نوآفرین استارت‌آپ

کلمات مشابه انگلیسی :

Startup

شرکت نوآفرین، به معنای یک کسب‌وکار نوپا است که اغلب به تازگی و با هدف کارآفرینی ایجاد شده، رشد سریعی دارد و در راستای خلق و توسعه یک ایده نوآورانه و پایدار و به منظور رفع یک نیاز بالقوه یا بالفعل در بازار، شکل گرفته است. استارت‌آپ‌ها ممکن است مبتنی بر یک فناوری نوظهور و پیشرفته ایجاد شده باشند. این شرکت‌ها، عموماً در شرایط ابهام و عدم قطعیت (به‌ویژه در ابتدای فعالیت‌ها) به سر برده و احتمال شکست آن‌ها قریب به ۹۰ درصد می‌باشد.