دفتر ثبت اختراع اروپا

کلمات مشابه فارسی :

دفتر ثبت اختراع اروپا

کلمات مشابه انگلیسی :

European Patent Office EPO

دفتر ثبت اختراع اروپا، یکی از نهادهای کلیدی دنیای «IP» محسوب شده که به متقاضیان ثبت اختراع در اتحادیه اروپا، امکان می‌دهد تا به جای ثبت اختراع ملی در چند کشور اروپایی، با ارسال تنها یک درخواست به دفتر ثبت اختراع اروپا (که ۴۴ عضو را تحت پوشش خود دارد)، هزینه‌های ثبت درخواست و پیگیری حقوقی را تا حد زیادی کاهش دهند.

امروزه، جهانی شدن به‌عنوان روندی فراگیر، در پیش روی جوامع مختلف قرار گرفته و تقریباً تمامی فرآیندهای اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. حقوق مالکیت فکری نیز، از این قاعده مستثنی نبوده و در طی دهه‌های اخیر، انواع پیمان‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی، برای محافظت هر چه بیشتر از دارایی‌های فکری در مقیاس‌های منطقه‌ای و جهانی، معرفی شده است.