گرنت

کلمات مشابه فارسی :

گرنت گواهی تأیید اختراع گواهی حقوق انحصاری اعطا شده تأیید پتنت اعطای پتنت گواهی ثبت اختراع

کلمات مشابه انگلیسی :

Grant Issued patent

توضیحات:

حقوق انحصاری که در پی تأیید درخواست ثبت دارایی فکری، از سوی دفتر مالکیت فکری مربوطه به متقاضی اعطا می‌گردد.

 

تعریف WIPO:

گرنت، حقوق انحصاری اعطا شده از سوی دفتر مالکیت فکری مربوطه به متقاضی است. به عنوان مثال، اعطای گواهی ثبت اختراع (پتنت) به متقاضی، این امکان را برای وی فراهم نموده که برای یک بازه زمانی محدود، از اختراع مربوطه استفاده و بهره‌برداری نماید. دارنده حقوق، می‌تواند از استفاده غیرمجاز دیگران از اختراع خود، جلوگیری به عمل آورد.

 

تعریف USPTO:

گرنت، حق اعطا شده مبنی بر جلوگیری از ساخت، استفاده و فروش اختراع در آمریکا، از سوی دیگران و یا واردات آن به خاک این کشور است. یک پتنت گرنت شده، به معنای حق ساخت، استفاده، فروش و یا واردات اختراع نیست، بلکه حق ممانعت از این اقدامات از سوی دیگران است که به مخترع یا صاحب‌امتیاز پتنت اعطا می‌گردد.

 

تعریف EPO:

اگر بخش ارزیابی به این نتیجه برسد که یک پتنت قابلیت ثبت دارد، درخواست مورد تأیید قرار گرفته و گواهی آن، با ذکر در بولتن پتنت اروپا، انتشار می‌یابد. اعطای گواهی ثبت اختراع، حاوی مجموعه‌ای ذیل درخواست‌های ثبت اختراع ملی است که از سوی «EPO» به متقاضی اعطا می‌شود.

 

تعریف اداره ثبت اختراع ایران:

گواهی‌نامه ثبت اختراع، سندی است که اداره مالکیت صنعتی، برای حمایت از اختراع صادر نموده و دارنده می‌تواند از حقوق انحصاری بهره‌مند شود.