مجمع دفاتر مالکیت فکری پنج‌گانه

کلمات مشابه فارسی :

دفاتر مالکیت فکری پنج‌گانه مجمع دفاتر مالکیت فکری پنج‌گانه

کلمات مشابه انگلیسی :

IP5 The Five IP Office

با افزایش چشمگیر درخواست‌های ثبت اختراع، به‌ویژه در سیستم‌های پتنت معتبر نظیر آمریکا، ژاپن و اروپا، تعدادی از بزرگ‌ترین دفاتر ثبت اختراع، با هدف افزایش همکاری‌ها و هماهنگی در فرآیند ثبت، انتشار و ارزیابی پتنت، اقدام به راه‌اندازی مجمعی تحت عنوان «The Five IP Office» نمودند که امروزه به اختصار، «IP5» نامیده می‌شود. این نهاد، متشکل از دفاتر ثبت اختراع آمریکا، چین، ژاپن، کره جنوبی و اتحادیه اروپا است که با توجه به سهم عمده آن‌ها در تعداد درخواست‌های ثبت اختراع، نقشی کلیدی در روند ثبت و محافظت از اختراعات در سطح جهان ایفاء می‌کنند. (این پنج نهاد مالکیت فکری، روی هم رفته بالغ بر ۸۰ درصد از پرونده‌های ثبت اختراع را مدیریت می‌کنند. علاوه بر این، بیش از ۹۵ درصد از فعالیت‌های ذیل پیمان همکاری ثبت اختراع «PCT»، از طریق این دفاتر انجام می‌گیرد.)