دفتر مالکیت فکری کره جنوبی

کلمات مشابه فارسی :

دفتر مالکیت فکری کره جنوبی

کلمات مشابه انگلیسی :

Korean Intellectual Property Office KIPO

دفتر مالکیت فکری کره جنوبی، یک نهاد دولتی در کره‌ی جنوبی است که مسئولیت رسیدگی به موضوعات مالکیت فکری را در این کشور به عهده دارد. این دفتر، برای تحقق بخشیدن به اقتصاد خلاق و مبتنی بر نوآوری، از ایجاد، حفاظت و بهره‌برداری از حقوق مالکیت فکری حمایت می‌کند. عمده فعالیت‌های دفتر مالکیت فکری کره جنوبی، در زمینه ثبت اختراع است که البته با پیوستن به پروتکل مادرید و سیستم لاهه، سایر حقوق مالکیت فکری را نیز به خدمات خود اضافه نموده است. این دفتر، با هدف ترویج استفاده و به‌کارگیری سیستم‌های مالکیت فکری، توسعه و بهبود سطح حفاظت از «IP» در داخل و خارج از کشور، پرورش منابع انسانی متخصص در این حوزه و ترویج آگاهی‌ها در سطح بین‌المللی، فعالیت می‌کند.