دفتر ثبت اختراع ژاپن

کلمات مشابه فارسی :

دفتر ثبت اختراع ژاپن

کلمات مشابه انگلیسی :

Japan Patent Office JPO

دفتر ثبت اختراع ژاپن، یک نهاد دولتی ژاپن و متولی امور مرتبط با حق مالکیت صنعتی، تحت نظارت وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت این کشور می‌باشد. این دفتر، به‌عنوان یکی از معتبرترین سیستم‌های ثبت اختراع و یکی از اعضای «IP5»، خدمات مرتبط با پتنت، یوتیلیتی مدل، طراحی‌های صنعتی و علائم تجاری را به متقاضیان (اعم از شهروندان ژاپن و اتباع خارجی) ارائه می‌دهد.