مؤسسه «IFI Claims»

کلمات مشابه فارسی :

مؤسسه «IFI Claims»

کلمات مشابه انگلیسی :

IFI Claims

مؤسسه تحلیل و ارزیابی روند ثبت اختراع که همه ساله گزارش‌های معتبری از برترین متقاضیان ثبت اختراع و حوزه‌های فنی مورد علاقه مخترعین و فناوران، تحت عنوان «Patent Rankings and Trends» منتشر می‌کند. یکی از مشهورترین گزارش‌های سالیانه این مؤسسه، معرفی برترین دارندگان «US» پتنت‌های گرنت شده است که مرجع تحلیل و ارزیابی بسیاری از شرکت‌ها و نهادهای فعال در حوزه ثبت اختراع محسوب می‌شود.