کانون پتنت ایران

کلمات مشابه فارسی :

کانون پتنت ایران

کلمات مشابه انگلیسی :

Kanoon IP patentoffice Iran Patent Office Iran Patent Center

«کانون پتنت ایران»، به‌عنوان واحد همکار معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و یک نهاد سیاست‌گذار، از سال ۱۳۹۴ به‌صورت رسمی فعالیت خود را آغاز نمود. وظیفه این کانون، حمایت از ثبت اختراعات خارجی و همچنین ثبت درخواست «PCT»، با هدف تجاری‌سازی محصولات تولیدی بر پایه فناوری‌های ثبت شده است. در همین مسیر، با توجه به پیچیدگی‌های ثبت اختراع خارجی و هزینه‌های بالای آن، کانون پتنت ایران با استفاده از روش‌هایی که در ادارات معتبر ثبت اختراع خارجی به کار می‌رود، به بررسی تقاضاهای ارسال شده و حمایت از آن‌ها می‌پردازد.

این نهاد، مأموریت دارد تا با تمرکز بر مؤسسات علمی و پژوهشی و مراکز نوآور به‌عنوان نیروی پیشران نوآوری کشور، ضمن حمایت از دستاوردهای فکری آن‌ها در قالب ثبت اختراع در ادارات ثبت اختراع معتبر جهان، آن‌ها را با اهمیت و ضرورت پتنت (ثبت اختراع) آشنا سازد تا از یک طرف، جایگاه کشور را در کسب شاخص‌های نوآوری و مالکیت فکری ارتقاء داده و از طرف دیگر، زمینه‌های لازم را برای تشکیل دفاتر انتقال فناوری در راستای درآمدزایی برای دانشگاه‌ها و ورود آن‌ها به جمع دانشگاه‌های نسل سوم فراهم نماید.