دفاتر همکار کانون پتنت ایران

کلمات مشابه فارسی :

دفاتر همکار کانون پتنت ایران دفاتر همکار

کانون پتنت ایران، مأموریت دارد تا با تمرکز بر مؤسسات علمی و پژوهشی و مراکز نوآور به‌عنوان نیروی پیشران نوآوری کشور، ضمن حمایت از دستاوردهای فکری آن‌ها در قالب ثبت اختراع در ادارات ثبت اختراع معتبر جهان، آن‌ها را با اهمیت و ضرورت پتنت (ثبت اختراع) آشنا سازد تا از یک طرف جایگاه کشور را در کسب شاخص‌های نوآوری و مالکیت فکری ارتقاء داده و از طرف دیگر، زمینه‌های لازم را برای تشکیل دفاتر انتقال فناوری در راستای درآمدزایی برای دانشگاه‌ها و ورود آن‌ها به جمع دانشگاه‌های نسل سوم فراهم نماید. در همین راستا، کانون پتنت ایران از طریق همکاری با نهادهای علمی و پژوهشی و مراکز نوآور کشور، در قالب تشکیل دفاتر همکار، اقدام به حمایت از این دفاتر می‌نماید.

دفاتر همکار کانون پتنت که شامل مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها و پژوهشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد و شهرک‌های علمی و تحقیقاتی هستند، مسئولیت فعالیت‌های ترویجی و آموزشی در قالب برگزاری کارگاه‌های آموزشی کانون در حوزه مالکیت فکری و پتنت، معرفی کانون به اعضای هیئت‌علمی، دانشجویان و پژوهشگران و نیز، جذب مخترعین و پژوهشگران برای ارسال درخواست‌های ثبت اختراع به کانون پتنت ایران را بر عهده دارند.