آکادمی کانون پتنت ایران

کلمات مشابه فارسی :

آکادمی کانون پتنت ایران آکادمی کانون

کلمات مشابه انگلیسی :

Kanoon IP Academy Patent Office Academy Iran Patent Office Academy Iran Patent Center Academy

یکی از اهداف اصلی کانون پتنت ایران، افزایش آگاهی در زمینه ثبت اختراع و قوانین مرتبط با آن است. تهیه دوره‌های آموزشی متناسب با نیاز مخاطبین در زمینه ثبت اختراع و حوزه‌های مرتبط با آن و فراهم‌سازی زمینه‌های آموزش با کیفیت مطلوب در تمام نقاط کشور، از دیگر اهداف این مجموعه است.  آکادمی کانون پتنت ایران، به‌عنوان هسته آموزشی این نهاد، وظیفه دارد تا با شناسایی نیازهای مخاطبان این حوزه و تهیه محتواهای متناسب با نیازشان، مجموعه را برای دستیابی به این هدف یاری رساند. این آکادمی با طراحی دوره‌های آموزشی کاربردی، تعیین عناوین آموزشی مرتبط، تدوین سرفصل‌های مناسب، شناسایی اساتید باتجربه و تهیه و تدوین منابع و محتواهای پشتیبان، زمینه‌های افزایش آگاهی عمومی و تخصصی در این حوزه را فراهم می‌کند.