اکسیر

کلمات مشابه فارسی :

نمایشگاه خلاقیت و نوآوری ایران اکسیر

کلمات مشابه انگلیسی :

Excirtech

به رغم آن که پتنت منبعی ارزشمند برای اطلاعات فنی و ابزاری مؤثر برای شناسایی روند توسعه فناوری محسوب شده و قادر به ایجاد مزیت رقابتی در مشارکت‌های تجاری است، با این حال، موانعی همچون کمتر شناخته شده بودن این ابزار در میان فعالان زیست‌بوم نوآوری کشور و پرداخت غیرعملیاتی به پتنت در برخی رویدادها، مانع از شکل گیری صحیح زنجیره اختراع تا تجاری‌سازی گشته و به تبع آن، روند توسعه فناوری‌های نوظهور در کشور کند گردیده است. اکسیر به عنوان رویدادی جامع و مرجع، با هدف مشارکت تمامی بازیگران زنجیره اختراع تا تجاری‌سازی و با تکیه بر رویکردهای آموزشی، ترویجی و شبکه‌سازی، به عنوان راهکاری برای فعال‌سازی ظرفیت‌های بالقوه این حوزه، از سوی کانون پتنت ایران آغاز به کار نموده است.