سه‌شنبه‌های با طعم مالکیت فکری

کلمات مشابه فارسی :

سه‌شنبه‌های با طعم مالکیت فکری وبینارهای آکادمی کانون پتنت ایران

کانون پتنت ایران، در راستای فعالیت‌های آموزشی و ترویجی خود و با هدف افزایش آگاهی عمومی پیرامون مالکیت فکری و مزایای آن، برنامه‌ای مدون برای آموزش آنلاین و غیرحضوری، تحت عنوان «سه‌شنبه‌های با طعم مالکیت فکری» را در دستور کار خود قرار داده است. در این برنامه که شامل برگزاری سلسله وبینارهای آموزشی منظم در سه‌شنبه‌های مختلف هر فصل است، مخاطبین با مهم‌ترین موضوعات مالکیت فکری آشنا خواهند شد. اهداف این وبینارهای آموزشی، شامل ارتقای فرهنگ مالکیت فکری، آموزش باکیفیت، آشنایی با فرآیندهای استفاده از حمایت‌های موجود برای ثبت اختراع خارجی و همچنین، تمرکززدایی از استان‌های بزرگ و اشاعه فرهنگ در سطح کشور است.