گواهی حفاظت از تنوع گیاهی

کلمات مشابه فارسی :

گواهی حفاظت از تنوع گیاهی

کلمات مشابه انگلیسی :

Plant Variety Protection PVP

راهکارهای متنوعی برای حفاظت از گونه‌های گیاهی جدید و ابداعات و اختراعات مرتبط با آن‌ها وجود دارد. گواهی حفاظت از تنوع گیاهی، یکی از این راهکارها است که در کنار یوتیلیتی پتنت‌ها و پتنت‌های گیاهی، در سیستم مالکیت فکری آمریکا استفاده می‌شود. گواهی حفاظت از تنوع گیاهی، عمدتاً برای گونه‌های تکثیرشده (Sexual) به کار گرفته شده و عموماً دارای هیچ‌گونه ادعایی نمی‌باشد. دارنده حقوق انحصاری، حق فروش، بازتولید و واردات گیاه را در اختیار داشته که البته برخی موارد استثناء (انجام فعالیت‌های تحقیقاتی و ذخیره‌سازی بذر برای استفاده در زمین‌های کشاورزی) نیز وجود دارد. مدت حفاظت، برابر با ۱۸ سال است که در مورد درختان، به ۲۵ سال افزایش می‌یابد. از منظر هزینه‌ای نیز، بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار، برای ثبت یک گونه گیاهی جدید مورد نیاز بوده و بسیار ارزان‌تر از یک یوتیلیتی پتنت محسوب می‌شود.