دادگاه ثبت اختراع واحد

کلمات مشابه فارسی :

دادگاه ثبت اختراع واحد

کلمات مشابه انگلیسی :

Unified Patent Court UPC

دادگاه ثبت اختراع واحد، نخستین سیستم یکپارچه قضایی پتنت در اروپا است که با هدف بهبود در سیستم پتنت اروپایی طراحی گردیده است. بررسی دعاوی حقوقی مرتبط با پتنت در دادگاه‌های ملی هر یک از ۲۵ کشور عضو اتحادیه اروپا، می‌تواند منجر به برخی تصمیمات متناقض گردد. این در حالی است که در طرح دادگاه «UPC»، تمامی اقدامات قضایی و حقوقی در یک سیستم قضایی یکپارچه صورت خواهد پذیرفت. این راهکار علاوه بر کاهش هزینه‌های دادرسی، منجر به کارآمدی بیشتر سیستم پتنت اروپایی می‌گردد.