سبد ثبت اختراع

کلمات مشابه فارسی :

سبد ثبت اختراع سبد پتنت

کلمات مشابه انگلیسی :

Patent Portfolio

یکی از بهترین و کارآمدترین ابزارهای حفاظت از اختراعات و دستاوردهای فنی، سیستم پتنت است. یک گواهی ثبت اختراع با اعطای حقوق انحصاری بهره‌برداری از فناوری پتنت شده، جلوی سوءاستفاده دیگران را گرفته و در عین حال، با افشای ساختارمند و منظم اطلاعات پتنت، نرخ نوآوری در جامعه را بهبود می‌دهد. شرکتی را تصور نمایید که طی سال‌های متمادی، مجموعه‌ای از گواهی‌های ثبت اختراع، پرونده‌های ثبت اختراع و حتی درخواست‌های «PCT» را در حوزه‌های مختلف فعالیت خود، در اختیار گرفته است. مجموعه این پتنت‌ها که احتمالاً در مناطق جغرافیایی مختلف به ثبت رسیده و شامل پتنت فامیلی‌های متعدد است، سبد ثبت اختراع آن شرکت را تشکیل می‌دهد.