شماره انتشار

کلمات مشابه فارسی :

شماره انتشار

کلمات مشابه انگلیسی :

Publication Number

توضیحات:

برای جستجوی ساده‌تر پرونده‌های ثبت اختراع، سیستم‌های شماره‌گذاری متنوعی از سوی دفاتر ملی و منطقه‌ای ثبت اختراع مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شماره‌ها، می‌تواند به پرونده ثبت اختراع، انتشار آن و یا گواهی صادر شده اشاره نماید. شماره انتشار، شماره‌ای است که به سند انتشار یافته تخصیص یافتهو بنا بر استاندارد دفتر ثبت اختراع، ممکن است همان شماره پرونده و یا متفاوت از آن باشد.

 

تعریف WIPO:

شماره‌ای است که به یک پرونده ثبت اختراع برای انتشار آن تخصیص داده می‌شود. بسته به کشور یا منطقه، این شماره ممکن است با شماره پرونده (Application Number) مشابه یا متفاوت باشد. در پرونده‌های «PCT»، شماره‌های انتشار با «WO/» آغاز می‌شود، در حالی که شماره پرونده با «PCT/» شروع می‌گردد.