انتشار

کلمات مشابه فارسی :

انتشار

کلمات مشابه انگلیسی :

Publication

توضیحات:

منظور از «Publication» یا انتشار، در دسترس قرار گرفتن اسناد مالکیت فکری (مثلاً یک سند ثبت اختراع) از طریق انتشار عمومی آن‌ها است. در کشورهای مختلف، فاصله زمانی بین ثبت درخواست  تا زمان انتشار آن و در دسترس عموم قرار گرفتنش، متفاوت است. با انتشار سند ثبت اختراع، شماره‌ای به آن تخصیص می‌یابد که شماره انتشار نامیده می‌شود.

 

تعریف WIPO:

در ارتباط با مالکیت صنعتی، اصطلاحات «Publication» و «Published»، به‌طور معمول، به معنای در دسترس قرار گرفتن محتوای یک سند برای عموم مردم است. بسته به قوانین ملی، اسناد ثبت اختراع ممکن است در چندین سطح انتشار یابند، برای مثال، پرونده‌های بین‌المللی ذیل «PCT» قبل از انقضای زمان ۱۸ ماهه از تاریخ اولویت منتشر نمی‌شوند، مگر این‌که متقاضی خواهان انتشار زودهنگام آن باشد یا درخواست پس گرفته شود.