دفتر پذیرنده

کلمات مشابه فارسی :

دفتر پذیرنده

کلمات مشابه انگلیسی :

Receiving Office

توضیحات:

متقاضیان استفاده از پیمان همکاری ثبت اختراع، می‌بایست در ابتدای امر، درخواست خود را در یکی از دفاتر ملی ثبت اختراع، دفاتر منطقه‌ای و یا دفتر بین‌المللی وایپو به ثبت برسانند. این دفاتر که درخواست «PCT» از سوی متقاضی در آنجا به ثبت رسیده و در ادامه، فرآیند بررسی و پردازش درخواست را ادامه می‌دهد، دفتر پذیرنده نامیده می‌شود.

 

تعریف WIPO:

دفتر ملی یا بین‌المللی که درخواست در آنجا به ثبت رسیده و طبق آیین‌نامه‌های «PCT»، فرآیند بررسی و پردازش درخواست را انجام می‌دهد.