کاراکتر کوتاه کننده

کلمات مشابه فارسی :

کاراکتر کوتاه کننده کاراکتر خلاصه‌ساز

کلمات مشابه انگلیسی :

Right Truncation

توضیحات:

در جستجوی پتنت، به‌ویژه در پایگاه اطلاعاتی وایپو، می‌توان از برخی کاراکترها برای جایگزینی در کلمات یا بخشی از آن‌ها استفاده نمود. کاراکتر خاص ستاره (*)، عموماً در انتهای کلمات برای جایگزینی یک کاراکتر یا مجموعه‌ای از کاراکترها به کار رفته و جستجو را تسهیل می‌سازد.

 

تعریف WIPO:

یک کاراکتر خاص مانند ستاره (*) که می‌توان از آن در انتهای کلمات استفاده نمود. در جستجوی پتنت، هر کاراکتر یا مجموعه‌ای از کاراکترها می‌توانند توسط ستاره جایگزین شود.