مالک پتنت

کلمات مشابه فارسی :

مالک پتنت صاحب امتیاز پتنت

کلمات مشابه انگلیسی :

Assignee

توضیحات:

در یک درخواست ثبت اختراع، علاوه بر متقاضی پتنت، فرد، نهاد و یا سازمانی نیز به‌عنوان مالک این حقوق معرفی می‌گردد که نهاد مذکور را اصطلاحاً «Assignee» می‌نامند.

عمدتاً پتنت‌هایی که از سوی شرکت‌های فناور یا سازمان‌ها و نهادهای تحقیقاتی دولتی یا غیر دولتی به ثبت می‌رسند، در کنار فناورانی که در توسعه اختراع نقش داشته و نام آن‌ها به عنوان مخترع یا «Inventor» در پتنت یاد شده است، نام شرکت، نهاد یا سازمان مربوطه نیز، به عنوان صاحب امتیاز پتنت، درج می‌گردد. البته در موارد متعددی نیز که مجموعه دیگری از لحاظ سرمایه‌ای یا حق امتیازی درگیر توسعه اختراع نبوده است، خود مخترع یا مخترعین، به عنوان مالکین پتنت شناخته می‌شوند.

لازم به یادآوری است، در مواقعی که یک «Assignment» یا موافقت‌نامه انتقال حقوق پتنت مدنظر باشد، منظور از «Assignee»، دریافت‌کننده حقوق از واگذارنده آن خواهد بود. این مفهوم، به‌ویژه از سوی «USPTO» مورد توجه قرار گرفته است.