گزارش جستجو

کلمات مشابه فارسی :

گزارش جستجو

کلمات مشابه انگلیسی :

Search Report

توضیحات:

در فرایند ارزیابی و اعطای گواهی ثبت اختراع، یکی از مهم‌ترین منابع پیش روی ارزیابان، جستجوی دانش پیشین است. نتیجه این جستجو، در قالب گزارش جستجو برای تعیین تازگی و گام ابتکاری اختراع (با توجه به ادعاهای پتنت) انتشار می‌یابد که عموماً توسط دفاتر ثبت اختراع و یا به نمایندگی از آن‌ها تدوین می‌گردد.

 

تعریف WIPO:

گزارش جستجو، حاصل جستجوی دانش پیشین است که از سوی دفتر مالکیت صنعتی یا به نمایندگی از این دفتر آماده می‌شود. این گزارش حاوی استنادهایی برای تعیین جدید بودن و گام ابتکاری اختراع منطبق با ادعاهای درج شده در آن است.