منابع ثانویه اطلاعات پتنت

کلمات مشابه فارسی :

منابع ثانویه اطلاعات پتنت

کلمات مشابه انگلیسی :

Secondary Sources of Patent Information

توضیحات:

اسناد پتنت، حاوی مجموعه ارزشمندی از اطلاعات فنی است که در صورت یک آنالیز دقیق و گسترده از مجموعه پتنت‌های مرتبط با یک موضوع، مجموعه اطلاعات تجاری و استراتژیکی به آن‌ها افزوده می‌شود. اطلاعات پتنت، شامل اطلاعات کتابخانه‌ای، توصیفات اختراع، ادعاها، نقشه‌های فنی و ... است که از طریق مطالعه اسناد تمام متن در دسترس عموم خواهد بود. در این میان، ممکن است برخی از این اطلاعات را از منابعی به غیر از اسناد پتنت استخراج کنیم که در این حالت، منابع ثانویه اطلاعات پتنت نامیده می‌شود.   

 

تعریف WIPO:

این عبارت، به تمامی منابع مرتبط با اطلاعات پتنت به جز اسناد ثبت اختراع (مثلاً روزنامه‌های رسمی، مقالات، پایگاه‌های داده و ...) اشاره دارد. در این منابع که عموماً از سوی مؤسسات و نهادهای تجاری و تخصصی آماده می‌گردد، داده‌های کتابخانه‌ای پتنت به همراه یک چکیده خلاصه برای توصیف آن ارائه شده و ادعاها و نقشه‌های اصلی هم در صورت لزوم بازتولید می‌شوند.