جستجوی موضوعی

کلمات مشابه فارسی :

جستجوی موضوعی پتنت جستجوی موضوعی

کلمات مشابه انگلیسی :

Subject Matter Search

توضیحات:

جستجوی پتنت به شیوه‌های مختلف و با اهداف متفاوتی صورت می‌گیرد. یکی از انواع جستجو، جستجوی موضوعی پتنت است که در آن، وضعیت دانش پیشین را برای یک حوزه خاص فناوری و با هدف یافتن راه‌حلی برای یک مشکل فنی یا یافتن پتنتی قابل‌مقایسه با اختراع ادعا شده مورد بررسی قرار می‌گیرد. این جستجو معمولاً ترکیبی از جستجوی متن و طبقه‌بندی‌های پتنت به‌ویژه طبقه‌بندی بین‌المللی پتنت (IPC) را شامل می‌شود.

 

تعریف WIPO:

جستجوهای موضوعی، وضعیت دانش پیشین را برای یک حوزه خاص فناوری و با هدف یافتن راه‌حلی برای یک مشکل فنی یا یافتن پتنتی قابل‌مقایسه با اختراع ادعا شده جستجو می‌کنند. این جستجو معمولاً ترکیبی از جستجوی متن و طبقه‌بندی‌های پتنت به‌ویژه طبقه‌بندی بین‌المللی پتنت (IPC) را شامل می‌شود.