شرکت زایشی

کلمات مشابه فارسی :

شرکت زایشی اسپین آف

کلمات مشابه انگلیسی :

Spin-off Spinoff

کسب‌وکارهای نوپا یا استارت‌آپی، با هدف کارآفرینی و توسعه یک ایده نوآورانه و پایدار، برای رفع یک نیاز بالقوه یا بالفعل در بازار شکل می‌گیرند. با توجه به ریسک شکست و نیاز به سرمایه برای فعالیت‌های نوآورانه و دانشی، ممکن است یک شرکت بزرگ یا دانشگاه، به سمت راه‌اندازی و حمایت از یک کسب‌وکار جدید سوق یافته که در این صورت، آن را شرکت زایشی یا اسپین‌آف می‌نامند. برای مثال، کسب‌وکار شکل گرفته از سوی یک استاد دانشگاه که از یک فناوری پتنت شده دانشگاهی برای تولید یک محصول تجاری استفاده می‌کند، یک شرکت زایشی دانشگاهی خواهد بود.