دانشگاه نسل سوم

کلمات مشابه فارسی :

دانشگاه نسل سوم دانشگاه کارآفرین

کلمات مشابه انگلیسی :

Third Generation University Entrepreneurial University Entrepreneurship University

با افزایش نقش دانش و فناوری در زندگی بشر، تجاری‌سازی نتایج تحقیقات علمی رو به فزونی نهاده است. همین امر، موجب شده تا بسیاری از دانشگاه‌ها در سرتاسر جهان، به سمت مفهومی نوین، تحت عنوان «دانشگاه کارآفرین» حرکت نمایند که در آن، علاوه‌ بر آموزش و پژوهش، مأموریتی ثانویه برای مشارکت و ایفای نقش در توسعه اقتصادی بر دوش دانشگاه‌ها قرار می‌گیرد. دانشگاه‌های کارآفرین یا به عبارتی دانشگاه‌های نسل سوم، علاوه بر وظایف ذاتی خود، یعنی آموزش و پژوهش (توسعه صرف دانش از طریق تحقیقات علمی)، وارد فعالیت‌های کارآفرینانه و تولید ارزش افزوده نیز می‌شوند.