پایگاه داده جهانی برند

کلمات مشابه فارسی :

پایگاه داده جهانی برند

کلمات مشابه انگلیسی :

Global Brand Database GBD

توضیحات:

سازمان جهانی مالکیت فکری، به منظور کمک به متقاضیان ثبت علائم و مارک‌های تجاری، یک پایگاه داده جهانی تحت عنوان «Global Brand Database» راه‌اندازی نموده که امکان دسترسی به حدود ۴۵ میلیون پرونده از ۵۵ مجموعه ملی و بین‌المللی را فراهم می‌سازد. اولین قدم برای بررسی وجود یک نشان مشابه، استفاده از این پایگاه داده و جستجوی موارد مرتبط است. از طریق پایگاه داده جهانی برند، می‌توان علائم تجاری، نام‌های مبدأ و سایر نمادهای محافظت شده دولتی در کشورهای مختلف جهان و همچنین نام‌ها، اختصارات و آرم‌های سازمان‌های بین دولتی (متعلق یا مرتبط با دو یا چند دولت مختلف) را جستجو نمود.

 

تعریف WIPO:

سازمان جهانی مالکیت فکری، به منظور کمک به متقاضیان ثبت علائم و مارک‌های تجاری، یک پایگاه داده جهانی تحت عنوان «Global Brand Database» راه‌اندازی نموده که امکان دسترسی به بیش از 44.880.۰۰۰ پرونده از ۵۵ مجموعه ملی و بین‌المللی را فراهم می‌سازد. اولین قدم برای بررسی وجود یک نشان مشابه، استفاده از این پایگاه داده و جستجوی موارد مرتبط است. از طریق پایگاه داده جهانی برند می‌توان علائم تجاری، نام‌های مبدأ و سایر نمادهای محافظت شده دولتی در کشورهای مختلف جهان و همچنین نام‌ها، اختصارات و آرم‌های سازمان‌های بین دولتی (متعلق یا مرتبط با دو چند دولت مختلف) را جستجو نمود.