توافقنامه واگذاری

کلمات مشابه فارسی :

توافقنامه واگذاری

کلمات مشابه انگلیسی :

Assignment

توضیحات:

یکی از ویژگی‌های کلیدی سیستم پتنت، فراهم نمودن امکان مبادله حقوق انحصاری ناشی از ابداعات و دستاوردهای فناورانه است. افراد یا نهادهای مالک حقوق انحصاری پتنت، می‌توانند مالکیت خود بر این حقوق را به فرد یا نهادهای دیگر واگذار نمایند. این واگذاری در قالب یک قرارداد حقوقی، بین مالک و متقاضی انجام گرفته و بر اساس آن، تمامی حقوق پتنت یا حقوق ناشی از اعطای گواهی ثبت اختراع، به مالک جدید واگذار می‌گردد.

 

تعریف WIPO:

مالک پتنت و یا متقاضی ثبت اختراع، مالکیت خود بر حقوق پتنت را به فرد یا نهادی دیگر واگذار می‌کند.

 

تعریف USPTO:

انتقال مالکیت یک پرونده ثبت اختراع و یا پتنت، از یک نهاد به نهاد دیگر.