پایگاه داده جهانی طراحی

کلمات مشابه فارسی :

پایگاه داده جهانی طراحی

کلمات مشابه انگلیسی :

Global Design Database GDD

توضیحات:

نظر به استقبال از سیستم لاهه و تعداد انبوه طراحی‌های به ثبت رسیده از سوی افراد و شرکت‌های مختلف، سازمان جهانی مالکیت فکری، اقدام به راه‌اندازی یک پایگاه داده برای تسهیل جستجو و دستیابی به این اسناد نموده که تحت عنوان پایگاه داده جهانی طراحی (Global Design Database)، فعالیت می‌کند. این پایگاه داده، امکان جستجوی رایگان و هم‌زمان بیش از ۱۳ میلیون طرح صنعتی ثبت شده در سیستم لاهه از طریق دفتر وایپو و یا دفاتر ملی مالکیت فکری را فراهم می‌کند. با توجه به ابزارهای تحلیلی قدرتمند، اعم از تجزیه‌وتحلیل‌های گرافیکی، نتایج قابل تنظیم و همچنین فیلترهای موجود برای جستجو، جستجو و تحلیل داده برای کاربران بسیار ساده خواهد بود.

 

تعریف WIPO:

نظر به استقبال از سیستم لاهه و تعداد انبوه طراحی‌های به ثبت رسیده از سوی افراد و شرکت‌های مختلف، سازمان جهانی مالکیت فکری اقدام به راه‌اندازی یک پایگاه داده برای تسهیل جستجو و دستیابی به این اسناد نموده که تحت عنوان پایگاه داده جهانی طراحی (Global Design Database)، فعالیت می‌کند. این پایگاه داده، امکان جستجوی رایگان و هم‌زمان بیش از ۱۳.۱۲۰.۰۰۰ طرح صنعتی ثبت شده در سیستم لاهه از طریق دفتر وایپو و یا دفاتر ملی مالکیت فکری را فراهم می‌کند. با توجه به ابزارهای تحلیلی قدرتمند، اعم از تجزیه‌وتحلیل‌های گرافیکی، نتایج قابل تنظیم و همچنین فیلترهای موجود برای جستجو، جستجو و تحلیل داده برای کاربران بسیار ساده خواهد بود.