حقوق مرتبط

کلمات مشابه فارسی :

حقوق مرتبط

کلمات مشابه انگلیسی :

Related Rights

توضیحات:

علاوه بر حقوق کپی‌رایت، حقوق دیگری نیز هستند که از جهاتی با کپی‌رایت مشابهت دارند. هدف از این حقوق که اصطلاحاً حقوق مرتبط یا «Related Rights» نامیده می‌شوند، حمایت از منافع اشخاص و نهادهایی است که در عرضه آثار ادبی و هنری به عموم مردم نقش دارند. برای مثال، یک تصنیف موسیقی را در نظر بگیرید. علاوه بر حقوق کپی‌رایت مرتبط با آهنگساز و خالق ترانه، شرکت منتشرکننده این تصنیف نیز، از حقوق خاصی بهره‌مند می‌گردد که در زمره حقوق مرتبط قرار دارد. حتی خواننده یا نوازنده اثر که یک اثر موسیقیایی را به گوش مردم می‌رسانند، جزئی از حقوق مرتبط محسوب می‌شود.