پایگاه داده دفتر ثبت اختراع اروپا

کلمات مشابه فارسی :

پایگاه داده دفتر ثبت اختراع اروپا

کلمات مشابه انگلیسی :

Espacenet

توضیحات:

پایگاه داده دفتر ثبت اختراع اروپا، «Espacenet» نام دارد که امکان دسترسی به بیش از ۱۲۰ میلیون سند ثبت اختراع از سرتاسر جهان را برای کاربران مبتدی و حرفه‌ای خود فراهم می‌کند. از طریق این پایگاه داده، امکان «جستجو و شناسایی اسناد ثبت اختراع»، «ترجمه ماشینی اسناد ثبت اختراع»، «رصد روند پیشرفت فناوری‌های نوظهور»، «یافتن راهکارهای مناسبی برای مشکلات فنی» و «بررسی فناوری‌های در حال توسعه رقبا» فراهم می‌گردد.

حفاظت از اختراعات و نوآوری‌ها در بازار بزرگ اروپا، به دو طریق امکان‌پذیر است: ۱) ثبت درخواست در دفاتر ملی هر یک از کشورهای اروپایی و اخذ گواهی ثبت اختراع، 2) ثبت درخواست در دفتر ثبت اختراع اروپا و اخذ گواهی ثبت اختراع اروپایی. از آنجا که بسیاری از شرکت‌های فناور، بازاری متشکل از تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا را هدف قرار می‌دهند، حفاظت از اختراعاتشان نیازمند یک چتر حفاظتی جامع در تمامی این کشورها است و از همین رو، پیگیری مسیر ثبت اختراع از طریق «EPO»، منطقی‌تر خواهد بود.