اطلاعات کتابخانه‌ای

کلمات مشابه فارسی :

اطلاعات کتابخانه‌ای

کلمات مشابه انگلیسی :

Bibliographic Data

توضیحات:

صفحه نخست یک پتنت یا یک اظهارنامه انتشار یافته،‌ حاوی اطلاعاتی است که تحت عنوان اطلاعات کتابخانه‌ای شناخته می‌شوند. این اطلاعات، در برگیرنده عنوان پتنت، تاریخ ثبت، تاریخ اعطای گواهی، نام مخترعین، مالک یا مالکان پتنت، اطلاعات حق تقدم و تاریخ و شماره‌های درخواست‌های ثبت این اختراع در سایر کشورها است. همچنین این صفحه، شامل طبقات و زیرطبقات فنی (مربوط به طبقه‌بندی پتنت) و نیز، استنادات پتنتی و غیر پتنتی می‌باشد.

 

تعریف WIPO:

این اصطلاح، به داده‌های مندرج در صفحه اول اسناد پتنت اشاره داشته و شامل داده‌های شناسایی پتنت، ثبت داخلی، داده‌های مربوط به حق تقدم و انتشار، داده‌های مرتبط با طبقه‌بندی پتنت و سایر داده‌های مرتبط با محتوای فنی اسناد ثبت اختراع است.

 

تعریف USPTO:

داده‌های متنی مرتبط با صفحه اول پتنت‌های گرنت شده که به صورت هفتگی از سوی «USPTO» اعلام می‌شوند.

 

تعریف EPO:

اطلاعات کتابخانه‌ای پتنت‌های اروپایی یا «EDB»، حاوی جزئیاتی از تمامی پرونده‌های انتشار یافته است که شامل تاریخ ثبت، عناوین، اطلاعات متقاضی، داده‌های طبقه‌بندی و حق تقدم است.

 

تعریف اداره ثبت اختراع ایران:

اظهارنامه ثبت اختراع، باید حاوی نکات زیر باشد:

  • اسم، شماره ملی، نشانی، کد پستی، تابعیت و سمت متقاضی و در صورتی که متقاضی شخص است، ذکر نام، نوع فعالیت، اقامتگاه، محل و شماره ثبت، تابعیت، مرکز اصلی و هرگونه شناسه دیگر؛
  • اسم، شماره ملی، نشانی و کد پستی نماینده قانونی متقاضی، در صورت وجود؛
  • اسم، اقامتگاه و کد پستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ‌ها در ایران را دارند، در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد؛
  • اسم، نشانی و شغل مخترع، در صورتی که متقاضی شخص مخترع نباشد؛
  • عنوان اختراع؛
  • تاریخ، محل و شماره اظهارنامه یا گواهی‌نامه اختراع در خارج؛
  • اطلاعات مربوط به اظهارنامه اصلی در صورت تکمیلی بودن اختراع؛
  • تعیین طبقه اختراع بر اساس طبقه‌بندی بین‌المللی اختراعات؛