ارزیابی ماهوی

کلمات مشابه فارسی :

رزیابی ماهوی ثبت اختراع ارزیابی اساسی ثبت اختراع ارزیابی ماهوی

کلمات مشابه انگلیسی :

Substantive Examination

توضیحات:

یک اختراع یا دستاورد فنی، برای آن‌که بتواند به‌عنوان پتنت به ثبت برسد، می‌بایست مجموعه‌ای از شرایط و ویژگی‌ها را احراز نماید. بخشی از این الزامات که تحت عنوان «شرایط اساسی» یا اصطلاحاً «Patentability» نامیده می‌شوند، عمدتاً شامل چهار مورد زیر است: ۱) موضوع مناسب و قابل ثبت، ۲) کاربرد صنعتی یا سودمند بودن، ۳) نوآوری و ۴) گام ابتکاری یا غیر بدیهی بودن. با ثبت درخواست از سوی متقاضی، دفاتر مالکیت فکری پس از ارزیابی شکلی، اقدام به ارزیابی جهت بررسی واجد شرایط بودن اختراع از منظر الزامات اساسی ثبت اختراع می‌کنند که این ارزیابی ها را ارزیابی‌های اساسی (Substantive Examination) می‌نامند.