تحلیل پتنت

کلمات مشابه فارسی :

تحلیل پتنت

کلمات مشابه انگلیسی :

patent Analytics Patent Analysis Patent Landscape

با توجه به اطلاعات ارزشمند فنی و حقوقی موجود در پتنت‌ها، بررسی و آنالیز اسناد ثبت اختراع، می‌تواند ابزاری بسیار کلیدی، برای استفاده از این اطلاعات محسوب شود. اهمیت این اطلاعات، به حدی است که بر اساس گزارش‎‌های معتبر جهانی، بیش از ۸۰ درصد از اطلاعات جدید در حوزه‌های مختلف فناوری، تنها از طریق پتنت‎‌ها قابل‌دستیابی است.

به صورت کلی، دو نوع اصلی از تحلیل پتنت وجود دارد که آن‌ها را می‌توان اصطلاحاً «Core Patent Analytics» و «Business Driven Patent Research» نام نهاد. در آنالیزهای مرتبط با نوع اول، تیم‌های بخش تحقیق و توسعه، مشاوران سیستم پتنت و تیم‌های توسعه محصول هدف قرار گرفته و مواردی نظیر هوش رقابتی، چشم‌انداز ثبت اختراع، جستجو پیرامون اعتبار یا عدم اعتبار پتنت‌ها و ارزیابی پتنت مدنظر قرار می‌گیرد. در مقابل، در تحلیل پتنت‌های نوع دوم، بر یک سطح کلان‌تر متمرکز شده و رهبران نوآوری هدف قرار می‌گیرند. در این حالت، تحلیل پتنت شامل تجزیه‌وتحلیل رقبا و رصد فعالیت‌های ثبت اختراع آن‌ها، شناسایی رقبای تازه‌وارد، بررسی روند فناوری و شناسایی نوآوری‌های برافکن و رادیکال و نیز، تجزیه‌وتحلیل وضعیت بازار است.