تحلیل فنی پتنت

کلمات مشابه فارسی :

تحلیل فنی پتنت تحلیل پتنت فنی

کلمات مشابه انگلیسی :

Technical Patent Analysis

تحلیل پتنت، برای مخترعین، فناوران و بنگاه‌های اقتصادی، منافعی سرشار به همراه دارد که آن‌ها را می‌توان در سه سطح مجزا و در عین حال به هم پیوسته «استراتژیک»، «رقابتی» و «فنی» طبقه‌بندی نمود. 

تحلیل تکنیکال، مرور اسناد ثبت اختراع با هدف دستیابی به اطلاعات فنی ارزشمند، استفاده از فناوری‌های محافظت نشده، دستیابی به ایده‌های جدید برای اختراع و اجتناب از دوباره‌کاری در فرآیند پرهزینه و زمان‌بر توسعه فناوری را به همراه دارد.