تحلیل پتنت رقابتی

کلمات مشابه فارسی :

تحلیل رقابتی پتنت تحلیل پتنت رقابتی

کلمات مشابه انگلیسی :

Competitive Patent Analysis

تحلیل پتنت، برای مخترعین، فناوران و بنگاه‌های اقتصادی، منافعی سرشار به همراه دارد که آن‌ها را می‌توان در سه سطح مجزا و در عین حال به هم پیوسته «استراتژیک»، «رقابتی» و «فنی» طبقه‌بندی نمود.

فعالیت در عرصه ملی و بین‌المللی، بدون شناخت کافی از سایر رقبا، تقریباً غیرممکن است و تحلیل پتنت در سطح رقابتی، می‌تواند اطلاعاتی مفید در این زمینه در اختیار شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی قرار دهد. شناسایی رقبای کلیدی، شناسایی مخترعین، پیشگیری از پرداخت غرامت ناشی از نقض پتنت، شناسایی واگذارکنندگان مجوزهای بهره‌برداری از پتنت یا فناوری، آگاهی از استفاده‌های غیرمجاز و توان چانه‌زنی در فرآیند انتقال فناوری، از مهم‌ترین مزایای تحلیل پتنت در سطح رقابتی است.