وایپو گرین

کلمات مشابه فارسی :

وایپو گرین

کلمات مشابه انگلیسی :

WIPO GREEN

«WIPO GREEN»، یک بستر آنلاین برای تبادل فناوری است که با ایجاد اتصال مناسب بین ارائه‌دهندگان و متقاضیان فناوری‌های سازگار با محیط‌زیست، از تلاش‌های جهانی برای پرداختن به چالش تغییرات آب و هوایی پشتیبانی می‌کند. این پلتفرم، با استفاده از مجموعه‌ای از ابزارها نظیر «پایگاه داده، شبکه و پروژه‌های شتاب‌دهی»، بازیگران اصلی را گرد هم آورده تا نوآوری و توسعه و ترویج فناوری‌های سبز را تسهیل نمایند.