مخترع

کلمات مشابه فارسی :

مخترع

کلمات مشابه انگلیسی :

Inventor

اختراع، یک راه‌حل جدید برای یک مشکل فنی است. فردی که اقدام به ایجاد یک اختراع جدید می‌کند، مخترع نامیده می‌شود. کلمه «Inventor» از فعل لاتین «Invenire» به معنای یافتن نشأت گرفته شده و اگرچه تشابهات زیادی با مهندس یا محقق دارد، لزوماً با آن‌ها هم‌معنا نیست. آنچه به‌عنوان نتیجه کار یک مخترع ارائه می‌شود، می‌بایست دارای حداقلی از نوآوری و همچنین کاربرد صنعتی باشد و همین ویژگی‌ها به‌عنوان الزامات ثبت اختراع، مخترع را از محققین و دانشمندان متفاوت می‌کند.