پتنت فامیلی

کلمات مشابه فارسی :

پتنت فامیلی خانواده پتنت

کلمات مشابه انگلیسی :

Patent Family

توضیحات:

پتنت فامیلی یا خانواده پتنت، متشکل از چندین پرونده ثبت اختراع مرتبط با یکدیگر بوده که همگی یک اختراع یا محتوای فنی مشابه را پوشش می‌دهند. این پتنت‌ها، معمولاً در یک منطقه جغرافیایی وسیع، شامل چندین کشور مختلف به ثبت رسیده و تاریخ تقدم آن‌ها عموماً مشترک است.

 

تعریف WIPO:

مجموعه‌ای از چندین پرونده ثبت اختراع مرتبط که با هدف حفاظت از یک اختراع مشابه، در یک یا چند کشور مختلف به ثبت رسیده‌اند.

 

تعریف USPTO:

یک پتنت فامیلی، یک اختراع افشاء شده توسط مخترعینی مشترک است که در بیش از یک کشور به ثبت رسیده‌ است.

 

تعریف EPO:

یک پتنت فامیلی، مجموعه‌ای از پرونده‌های ثبت اختراع است که یک محتوای فنی یکسان یا مشابه را پوشش می‌دهند.