نقض پتنت

کلمات مشابه فارسی :

نقض پتنت

کلمات مشابه انگلیسی :

Patent Infringement

توضیحات:

سیستم پتنت در ازای افشای کامل اختراع از سوی مخترعین، حق انحصاری بهره‌برداری از اختراع را، برای مدت محدود و در یک مرز جغرافیایی مشخص، به صاحبان پتنت واگذار می‌کند. بر این اساس، هرگونه ساخت، بهره‌برداری، فروش یا واردات یک اختراع پتنت شده، بدون کسب اجازه از مالک آن، مصداق نقض پتنت محسوب شده و می‌تواند اتهام نقض پتنت و عواقب احتمالی (توقف فروش، جریمه و ...) را، برای اقدام کننده به همراه داشته باشد.

 

تعریف USPTO:

هرگونه ساخت، استفاده، ارائه برای فروش، فروش و یا واردات غیرمجاز به خاک آمریکا، مرتبط با یک اختراع پتنت شده.