پتنت در دست بررسی

کلمات مشابه فارسی :

پتنت در دست بررسی پتنت در حال ارزیابی

کلمات مشابه انگلیسی :

Pending Patent

توضیحات:

با ارائه درخواست ثبت اختراع از سوی مخترع، فرآیند ارزیابی درخواست از سوی دفتر ثبت اختراع آغاز می‌گردد که در نهایت به رد درخواست و یا تأیید و اعطای گواهی به متقاضی ختم خواهد شد. درخواستی که هنوز وضعیت تأیید یا رد آن مشخص نشده و لغو درخواست از سوی متقاضی نیز، صورت نگرفته است، در دست بررسی نامیده می‌شود.

 

تعریف WIPO:

به‌طور کلی، هنگامی که یک درخواست در دفتر ثبت اختراع به ثبت رسیده و هنوز اعطای گواهی و یا رد درخواست از سوی دفتر فوق‌الذکر مشخص نشده و درخواست لغو بررسی نیز از سوی متقاضی ارسال نگردیده، پرونده پتنت را در حال ارزیابی یا در دست بررسی می‌نامند.

 

تعریف USPTO:

عبارتی است که بر روی اغلب محصولات و کالاهای تولیدی درج می‌گردد و به‌عنوان هشداری برای پوشش اختراعات موجود در محصول و ملاحظات مرتبط با کپی محصول در نظر گرفته می‌شود. پس از اخذ گواهی ثبت اختراع، این عبارت با «تحت پوشش پتنت به شماره ...» جایگزین می‌گردد. درج عبارت «Patent Pending» بدون آن‌که درخواستی به ثبت رسیده باشد، جریمه به همراه خواهد داشت.